Lånekassen (Norge)

Utdanning utenfor Norden

Undervisningsåret 2017-2018 – Sist oppdatert: 03.11.2017
Du kan få støtte til fulltidsutdanning utenfor Norden på høyskole- og universitetsnivå. Unntaksvis kan du få støtte til videregående opplæring.

Vilkår for å få støtte

  • Du må ha opptak ved et godkjent lærested
  • Utdanningen må være på fulltid
  • Utdanningen må være på nivå med en norsk bachelor-, master-, eller ph.d.-grad
  • Du må være på lærestedet og følge undervisningen. Utdanningen kan ikke være lagt opp som nettstudium eller samlingsbasert studium. Det er unntak for rene nettstudium i EØS-land.

Les mer om krav til utdanningene og utdanningsopplegget i forskriften om utdanningsstøtte, kapitlene 33 og 35.

Utdanningen må tilsvare en norsk grad

Høyere utdanning fra land utenfor Norden må kunne gi uttelling i studiepoeng i Norge av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det er NOKUT som forvalter de generelle reglene for godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge.

Helsefaglig utdanning

Du kan få stipend og lån til helsefaglig utdanning i utlandet som er innenfor et fagområde som krever autorisasjon i Norge, jf. lov om helsepersonell mv. § 48. For eksempel krever kiropraktikk autorisasjon i Norge, men ikke akupunktur. Lånekassen kan derfor ikke gi støtte til akupunkturutdanning.

Lånekassen gir ikke støtte til medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada og Australia.

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge må man ha autorisasjon. Det er helsedirektoratet som har ansvaret for autorisasjon. Vi anbefaler alle som planlegger en helsefaglig utdanning i utlandet, å sette seg inn i hva som skal til for å få autorisasjon. Selv om en utdanning gir rett til støtte fra Lånekassen, gir det ikke automatisk autorisasjon fra helsedirektoratet.

Disse utdanningene får du ikke støtte til:

  • forkurs før fagutdanning
  • nettstudium, fjernundervisning eller samlingsbasert studium, med unntak for rene nettstudium i EØS-land
  • flygerutdanning (du kan likevel få støtte til offentlig godkjent trafikkflygerutdanning i Norden)
  • utdanning som ikke har offentlig godkjenning i studielandet

Eksempler på hvor mye du kan få

Undervisningsåret 2017-2018 – Sist oppdatert: 25.08.2017
Her ser du eksempler på hvor mye du kan få i støtte til utdanning i utlandet utenfor Norden.

Du kan også bruke støttekalkulatoren for å se hvor mye du kan få i støtte.

Støtteordninger

Beløpene i tabellen er maksimale beløp for undervisningsåret 2017-2018. For eksempel vil hvor mye støtte du kan få til dekking av skolepenger være avhengig av hvor mye du faktisk skal betale.

Type støtte Maksimalt beløp,
hele undervisningsåret
Basisstøtte 111 657 kr Penger å bo og leve for.
Utbetales som lån, 40 prosent kan
gjøres om til stipend.
Vanlig skolepengestøtte 129 062 kr Stipend og lån til dekking
av skolepenger.
Tilleggslån til dekking av skolepenger 100 000 kr Lån. Kan ikke gjøres om
til stipend.
Tilleggsstipend til dekking av
skolepenger ved utvalgte universiteter
69 784 kr Utbetales som stipend.
Sum 410 503 kr
Reisestøtte Reisestøtte utbetales som
35 prosent stipend og 65 prosent lån.
Europa 4 732 kr
Reisestøtte Afrika 19 436 kr
Reisestøtte Asia 16 236 kr
Reisestøtte Nord- og Mellom-Amerika 17 644 kr
Reisestøtte Sør-Amerika 22 588 kr
Reisestøtte Oseania 25 740 kr
Språkstipend 20 988 kr Utbetales som stipend

Godkjenning av utdanning i utlandet

Undervisningsåret 2017-2018 – Sist oppdatert: 20.03.2017
Her kan du lese om godkjenning av støtte til utdanning i utlandet.

Støtte til utdanning i land utenfor Norden

Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i land utenfor Norden dersom utdanningen kan danne grunnlag for generell godkjenning av NOKUT, Norsk organ for kvalitet i utdanningen, som likestilt med norsk høyere utdanning.

Vi gir også unntaksvis støtte til videregående opplæring. Utdanningen må være på fulltid, og du må oppholde deg på lærestedet og følge undervisningen. Vi gir ikke støtte til samlingsbasert utdanning, eller nettstudier utenfor EØS.

Les mer om krav til utdanningene og utdanningsopplegget i forskriften om utdanningsstøtte, kapitlene 33 til 35.

Reisestøtte

Undervisningsåret 2017-2018 – Sist oppdatert: 20.03.2017
Reisestøtte er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året for deg som studerer utenfor Norden. Tilskuddet er etter Lånekassens satser basert på regionen lærestedet ligger i.

Tilskudd til reiser til land utenfor Norden

Region Stipend (35%) Lån (65%) Totalt reisetilskudd
Europa kr 1 694 kr 3 146 kr 4 840
Afrika kr 6 959 kr 12 925 kr 19 884
Asia kr 5 813 kr 10 795 kr 16 608
Nord- og Mellom Amerika kr 6 317 kr 11 731 kr 18 048
Sør-Amerika kr 8 088 kr 15 020 kr 23 108
Oseania kr 9 216 kr 17 116 kr 26 332

Beløpene i tabellen gjelder to tur-returreiser i året.

Generelt om tilskudd til reiser

Fra og med undervisningsåret 2017-2018 er stipendandelen av reisestøtten redusert fra 70 til 35 prosent. Støtte til reise utenfor Norden blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån og har ingen aldersbegrensning. Lånekassen tildeler støtten etter faste satser på grunnlag av regionen det utenlandske lærestedet ligger i. Reisestøtten blir gitt for et helt eller et halvt undervisningsår, ikke per måned. Når undervisningsåret er på mer enn seks måneder, blir det gitt støtte til to reiser tur-retur. Ved kortere undervisningsår blir det gitt støtte til én reise tur-retur.

For å ha rett til støtte til reiser utenfor Norden er det en forutsetning at du er student ved et lærested utenfor Norden. Hvis du er bosatt i utlandet og studerer i Norge, får du ikke reisestøtte.

Det er ikke en egen søknad om reisestøtte. Vi regner ut hvor mye reisestøtte du kan få når du sender inn en søknad om stipend og lån.